Upravit stránku
V letním období se sklady mohou potýkat s řadou problémů, které jsou způsobeny vysokými teplotami. Existuje několik opatření, která mohou pomoci při předcházení nechtěnému poškození skladovaného zboží.
Mezi tato opatření patří:
  • kontrola klimatických podmínek
  • záložní generátory a chladící systém
  • úprava pracovního prostředí
  • odvlhčovače vzduchu
  • úspora elektrické energie
  • pravidelná kontrola zásob

Pravidelná kontrola klimatických podmínek

Ovlivnit teplotu a vlhkost ve skladu lze několika způsoby, ale vždy je nutné brát v úvahu druh skladovaného zboží. U nenáročného zboží v jednoduchých skladech lze využít pouze větrání za pomoci sítí proti hmyzu. Dalším řešením pak mohou být stropní průmyslové ventilátory nebo klimatizační systémy. Důležitá je také dobrá izolace skladu.

Složitejší situace nastává v případě chladírenských a klimatizovaných skladů, které jsou určeny pro zboží podléhající rychlé zkáze. Může se jednat jak o potraviny či léčiva. Zde je nezbytně důležité pečlivé sledování teploty a vlhkosti, neboli klimatických podmínek skladu. I v moderních skladech, které jsou vybaveny kvalitním klimatizačním systémem, existují teplotní pásma s rozdílnou teplotou. A právě vysoká teplota a/nebo vysoká vlhkost, případně jejich výkyvy často vedou ke zkažení potravin nebo v případě léčiv ke změně jejich chemické struktury. Toto může mít zásadní dopad na účinost léčiv nebo vzniklé toxické látky mohou být nebezpečné pro pacienty. Z toho důvodu se limity požadovaných parametrů odvíjí od jednolivých výrobků.

Kontrolu takových parametrů umožňují hlídat integrované monitorovací a kontrolní prvky. Výrobce Tec4Med například nabízí senzorický záznamník dat s pamětí, který měří, sleduje a dokumentuje vliv prostředí. Vstupní branou pro tyto záznamníky je SmartHub, který samostatně posbírá data a přenese je zálohovacího softwaru. Takto shormážděná data je možné sledovat v internerovém prohlížečí či přímo v aplikaci. Záznamníky mají široké využití, mohou být umístěny na různé pozice v rámci skladu nebo je lze nainstralovat na krabice, palety, kontejnery či nákladní automobily. SmartHub je možné využít i při přepravě zboží citlivého na teplotu, a to v souladu s GDP nebo HACCP (systém kritických bodů). Teplotu a jiné důležité parametry je tak možné sledovat kdekoliv.

Záložní generátory a chladící systém

I přes zásadní pokrok v technologiích, je důležité chladící systémy pravidelně kontrolovat a udržovat. Platí doporučení důsledně sledovat provozní parametry, stejně jako teplotní ukazatele a poplašné systémy v případě odchýlení. Výpadky proudu musí být zajištěny záložními generátory, které zamezí poškození zboží. Neméne důležité je správné umístění chladících jednotek. Podstatou je instalace v dobře izolovaných prostorech skladu.

Úprava pracovního prostředí

Aktuální normy a zákony o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vyžadují ergonomická pracoviště. Pracovní podmínky mohou být silně ovlivněny vysokými teplotami a následně vést až k vyčerpání organismu. Zaměstnavatel má pracovní prostředí a jeho podmínky navrhnout či upravit tak, aby se předešlo pracovním úrazům, nemocem z povolání a aby se celkově zvýšila bezpečnost na pracovišti.  Tzv. ergonomické normy speciálně upravují základní požadavky na pracovní prostor a jeho zařízení. Zaměstnavatel se tedy při navrhování a zařizování pracovního prostředí musí řídit dle stanovených zásad, které se zaměřují na moderní technické řešení, na opatření k ochraně zdraví,  hygienické požadavky na pracoviště apod.

Odvlhčovače vzduchu

Odvlhčovače vzduchu je vhodné použivat v kombinaci s klimatizací pro snížování teploty. Dochází tak ke zvyšení nákladové efektivity klimatizace, kdy snížení vlhkosti pomáhá výrazně snížit vnímanou teplotu. Použití odvlhčovačů zároveň předchází vzniku plísní a množení bakterií.

Úspora elektrické energie

Nákladová náročnost klimatizací a chladících jednotek ve skladech je zejména v létě velmi vysoká. Spotřebu elektrické energie je možné snížit různými způsoby. Pro dodávku zboží je vhodné sklady vybavit bezpečnostními zámky. Omezení zbytečného otevírání dveří a vrat může taky přispět ke snížení nákladů. Budova chladírenského skladu vyžaduje kompletní izolaci, čímž se zabrání zvyšování teploty.

Největši teplotní zatížení má střecha budovy, proto je doporučeno mít světlou či reflexní střechu. Zavlažovací systém nebo zelená střecha mohou také přispět při snižování teploty střechy. Další výhodou mohou být vzrostlé stinné stromy v těsné blízkosti budovy skladu. V poslední době jsou hojně využívané folovoltaické systémy, které akumulují a následně snižují spotřebu elektrické energie v chladírenských skladech až o 90%, díky čemuž dojde k velkým úsporám nákladů na energie.

Pravidelná kontrola zásob

Aktuální zásoby skladovaného zboží by neměly být nadměrné. Je lepší chladit co nejméně zásob. Samozřejmostí je skladování takové úrovně zásob, aby nedošlo k přerušení dodávek. Výrobky by měly být skladovány dle podmínek, které reálně vydrží. Je tedy nutné přihlédnout ke skutečným klimatickým podmínkám ve skladovací hale v průběhu léta.

Výbornou pomoc mohou představovat termoetikety, které usnadní sledování teploty. Etiketa změní barvu při určité teplotní mezi. Při volbě termoetiket je nutné brát v úvahu, zda vydrží i vyšší teploty ve skladovací hale. Takové termoetikety by měly mít povrchovou úpravu z polypropylenu, případně je možné využít etikety s úpravou pro přímý termotransfer.

Při skladování a přepravě je možné také používat boxy, které jsou teplotně odolné a pomohou při uchování vhodných skladovacích podmínek.

Jak Vám můžeme pomoci?

Pokud se chcete dozvědět více, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu nebo telefonicky.

  • Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti