Upravit stránku

INVESTIČNÍ NÁKLADY

Pod pojmem investičních nákladů rozumíme náklady na kompletní instalaci regálového zařízení.

NÁKLADY NA PŘEMISŤOVÁNÍ

Náklady na pohyb se definují podle jednotlivých položek zboží. Obsahují náklady na vnitrozávodovou dopravu včetně pracovních sil. 

KAPACITA MANIPULACE

(Výběr - Pick) Množství odebraného zboží za časovou jednotku. 

VYUŽITÍ OBJEMŮ

Optimální využití objemu haly, který je k dispozici

SKLADOVÁNÍ BEZ REGÁLŮ (BLOKOVÉ SKLADOVÁNÍ)

Jako blokové skladování se označuje sklad zboží, ve kterém jsou stohovány stohovatelné bedny, krabice nebo palety přímo – bez použití regálů nebo jiných zařízení – na sobě a vedle sebe. Typickým příkladem vhodného zboží je paletové zboží s možností stohování, nápoje, sudy nebo pneumatiky. Blokové skladování je poměrně levné, protože nevznikají žádné další náklady na paletové regály – je však poměrně náročné na prostor.

 • Nejjednodušší skladování palet ve volných stozích
 • Vyžaduje vysoký počet stejného druhu zboží, protože přetřiďování je časově náročné

POLICOVÉ REGÁLY NA KUSOVÉ ZBOŽÍ

V policových regálech se skladované zboží odstaví na průchozí plochy. Proto nejsou nutné pomocné skladovací prostředky. Nejdůležitější předností policových regálů je pružnost, se kterou lze skladovat zboží bez speciálních přepravek nebo palet. Zvláště účelné je proto skladování kusového zboží, například malých dílů nebo zboží, které je pro skladování příliš neskladné. S těmito regály lze využít i ten nejmenší koutek skladu.

 • Maximální využití skladovacích ploch
 • Skladování kusového materiálu bez pomocných skladovacích prostředků
 • Ruční nakládání a vykládání

SYSTÉM OCELOVÝCH PATER

Systém ocelových pater je ideálním řešením pro efektivní využití prostoru skladu a rozšířením skladové kapacity bez nutnosti zvětšovat podlahovou plochu skladu. Ocelová patra jsou velmi stabilní a dají se dobře včlenit do jakéhokoliv prostoru. Jde o několikapodlažní řešení, které umožňuje využívat drahou skladovací plochu několikrát.

 • Maximální využití skladovacích ploch
 • Nízké investiční náklady
 • Zvýšení skladové kapacity

SPÁDOVÉ REGÁLY PRO DROBNÉ ZBOŽÍ

Zboží, které není zabalené v baleních a na paletách vyžaduje bezpečné skladování a přehled, aby byly jednotlivé položky kdykoli pohodlně přístupné a připravené k odběru. Spádový regál na kusové zboží se vyznačuje daleko kompaktnějším a přehlednějším skladováním. Položky všech druhů jsou v čelní části regálu, a tedy přímo na dosah. Každá položka se samočinně posouvá na uvolněné místo. Díky dostatečně velké rezervě lze položky vychystávat permanentně.

 • Potřeba vysoké rychlosti odběru
 • Kompletace rychloobrátkové a/nebo středněobrátkové zboží bez prodlev způsobených nedostatečným zásobováním
 • Rychlé a přehledné vychystat zboží a díly na pracovišti nebo podél výrobní linky dle principu FIFO

BĚŽNÉ PALETOVÉ REGÁLY

Jsou ve skladech velmi časté. U těchto typů regálů pro jednotné zatížení je každá paleta snadno dostupná. Jestliže se změní požadavky na skladování, lze tyto regály kdykoliv velmi jednoduše „vyladit“ na kompletační systémy. Díky bohatému příslušenství lze uskladnit téměř všechny nosiče nákladů a ukládací prostředky.

 • Přímý přístup na každou paletu
 • Rychlé přizpůsobení regálu příslušným skladovaným jednotkám (bohaté příslušenství, rychlá přestavba úložných úrovní)
 • Nízké investiční náklady
 • Pružná řešení

SKLADOVÁNÍ PALET VE DVOU JEDNOTKÁCH ZA SEBOU (VE DVOJNÁSOBNÉ HLOUBCE)

S tímto skladovacím systémem lze uskladnit dvě palety za sebou. K tomu se paletami manipuluje vysokozdvižnými vozíky s teleskopickou vidlicí. Díky tomu lze v každé regálové uličce skladovat vždy čtyři palety. Tím je optimálně využit objem haly, protože lze ušetřit jednu regálovou uličku.

 • Získávání plochy haly
 • Zvýšení skladovací kapacity
 • Ve srovnání s paletovými regály o jednoduché hloubce úspora až 25 % díky vysokému využití objemu hal

SKLADOVÁNÍ S ÚZKÝMI ULIČKAMI

Ve skladech s úzkými uličkami lze dosáhnout kompaktní konstrukce skladu. Právě v případech, kdy pro sklad není k dispozici příliš velká plocha haly, představují levné a rentabilní řešení díky malé šířce regálů a vysoké konstrukci. Úzkoprofilové zakládací vozíky jsou zpravidla kolejově nebo indukčně řízené. Uskladnění a vykládání palet je díky tomu rychlejší než u běžných paletových regálů.

 • Velmi dobré využití prostor díky vysoké konstrukci regálů
 • Rychlé uskladnění i odběr palet ze skladu díky úzkoprofilovým zakládacím vozíkům

SPÁDOVÉ REGÁLY NA PALETY

S těmito regály lze vybudovat velmi kompletní skladovací zařízení. Spádové regály jsou zásobovány z jedné strany. Průchozí zboží se pak odebírá z protilehlé strany. Díky sklonu válečků je skladované zboží (palety nebo krabice) automaticky posouváno ze strany nakládání ke straně odběru. Spádové regály zaručují dodržování principu FIFO.

 • Kompaktní skladování na malé skladovací ploše
 • Dobré sledování šarží díky principu FIFO Oddělení uliček pro zakládání a přípravu zboží k odběru

POJÍZDNÉ REGÁLOVÉ SESTAVY PROMOBILE

Založeno na běžných konzolových nebo paletových regálových systémech ve spojení se souběžně posuvnými, lehkými nebo těžkými pojízdnými vozíky. Řidič otevírá příslušnou obslužnou uličku regálu pomocí vysílačky nebo světelné závory. Tyto systémy však neumožňují vysoký obrat, protože obslužná ulička je otevřena jen po časově omezenou dobu. S těmito regálovými systémy lze optimálně využívat prostor.

 • Optimální využití prostoru
 • Nízká četnost obratu palet

ZAŘÍZENÍ S VJEZDOVÝMI REGÁLY

Zařízení s vjezdovými regály se skládá z několika kanálů postavených vedle sebe, ve kterých je umístěno několik nosných profilů v odpovídající výšce. Úložné jednotky jsou skladovány pomocí vysokozdvižného vozíku nad sebou v jednotlivých kanálech. Princip první dovnitř, první ven zde není možný. Proto je tento způsob skladování vhodný především pro zboží, u kterého není třeba přístup ke konkrétní paletě.

 • Prostorově úsporné skladování
 • Pro sklady s omezeným sortimentem zboží a vysokými provozními náklady (klimatizace atd.)
 • Žádné regálové uličky
 • Blokové skladování, avšak s lepší přístupností a kontrolou

ZÁSUVNÉ REGÁLY (PUSH-BACK)

Paletový regál se zásuvným systémem je postaven podobně jako spádový regál. Kompaktní skladování palet funguje na principu LIFO (poslední do skladu – první ze skladu). Z jedné uličky se palety zasouvají proti sklonu válečků do příslušných kanálů a při odběru přední palety (vložené jako poslední) se ostatní palety posunou zezadu dopředu působením gravitace.

 • Prostorově nenáročné, kompaktní skladování
 • Pouze jedna ulička na obsluhu regálů
 • Všechny položky jsou trvale k dispozici v čelní straně regál

AUTOMATIZOVANÝ SKLAD „AKL“ A „APL“

AKL jsou automatizované sklady, určené ke skladování malých dílů v přepravkách nebo na podnosech. APL jsou shodné, avšak jsou určeny ke skladování palet nebo mřížových boxů. Zásobovány jsou prostřednictvím automatických zařízení na obsluhu regálů s vlastním řídicím systémem. Jsou velmi kompaktní, a proto potřebují jen málo místa. Tyto regálové systémy však musí být dobře přizpůsobeny své úloze, protože jsou málo pružné.

 • Velmi vysoké využití prostor
 • Trvalá kontrola stavu zásob díky systémům řízeným automatizovaným zpracováním dat
 • Vysoká úroveň investic

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti