Upravit stránku

Klíčové ukazatele výkonnosti můžeme využít při optimalizaci logistických procesů či celého dodavatelského řetězce. Při pravidelném sledování a vyhodnocování KPI je možné zjistit aktuální nedostatky v nastavení procesů. Spolu s výrobními a marketingovými náklady představují logistické náklady velkou část z celkových nákladů na výrobek. Z tohoto důvodu je důležité tyto náklady udržovat na co nejnižší úrovni.

A právě zde se dostávají ke slovu klíčové ukazetele. Které oblasti je tedy přínosné sledovat?

  • nákup
  • skladování
  • dodávky
  • logistika
  • doprava

V rámci sledování výkonnosti logistiky se zaměřujeme na čas, náklady, produktivitu a kvalitu služeb. V případě nechtěných změn, je nutné ihned přistoupit k řešení a zabránit tak větším ztrátám. Pro sledování zvolených ukazatelů se využívají softwarová řešení, která umožní monitorovat vývoj KPI v reálném čase.

Aplikace klíčových ukazatelů výkonnosti

Jak už bylo zmíněno výše, klíčové ukazatele je možné použít i pro jiné procesy a jejich optimalizaci. Pokud má proces měřitelný klíčový ukazatel výkonnosti, lze jej použít k optimalizaci tohoto procesu. Pomocí KPI lze proces sledovat v čase a příslušné údaje dokumentovat a porovnávat. Ukazatele se rovněž používají pro strategické rozhodování. Tvoří základ pro investiční rozhodnutí, výpočet návratnosti investic, posouzení rizik a analýzu nákladů a přínosů. V logistice je záměrem docílit rychlé a nákladově efektivní schopnosti dodávek, vysoké kvality zpracování a minimální kapitálové angažovanosti (snížení nákladů). Tohoto obecného cíle lze dosáhnout zrychlením průchodnosti zboží a snížením zásob, což bude vyžadovat rozhodnutí o rozsahu a úrovni automatizace, kterou může podnik přijmout.

Kromě ovlivnění budoucích investičních rozhodnutí nabízejí klíčové ukazatele výkonnosti možnost sledovat aktuální výkonnost podniku v jeho každodenním provozu a poskytují údaje o tom, zda jsou cíle plněny.

Klíčové ukazatele výkonnosti v dopravě

Přepravní náklady a jejich procentní podíl na celkovém obratu jsou základním výpočtem, který by společnosti měly hlídat. Co dále? Jaká je spolehlivost současného poskytovatele přepravních služeb? Jaké je aktuální využití a kapacita vozů v případě vlastní přepravy? A v poslední době ostře sledovaná "poslení míle", tedy samotné doručení zboží k zákazníkovi a její nákladovost, transparentnost, efektivita a infrastruktura. Všechny tyto otázky je možné zodpovědět pomocí KPI.

Příklady KPI, které je možné použít:

KPI dopravy = celkové náklady na dopravu/obrat

Pro potřebu určení míry včasného doručení dodávek.

KPI spolehlivost dodávek = počet včasných dodávek / celkový počet dodávek

Při poskytování přepravy je důležité sledovat přepravní kapacitu objednávky vzhledem k celkové dostupné kapacitě.

KPI využití vozového parku = využitá kapacita/celková kapacita [m3 nebo kg]

Klíčové ukazatele výkonnosti ve skladování

Příslušné klíčové ukazatele výkonnosti v oblasti skladování a logistiky dělíme do čtyř skupin. Finanční klíčové údaje využíváme při sledování provozních nákladů ve skladu. Důležité mohou být zejména náklady na skladování ve vztahu k počtu výrobků ve skladu v daném období. 

V oblasti skladování a vychystávání se zaměřujeme na tyto KPI:

KPI skladovacích nákladů = celkové náklady na skladování/nominální kapacita x míra obsazenosti

Velmi často sledovaný ukazatel pro sledování míry obratu zásob - KPI obratu zásob - tedy kolikrát se dané zásoby obrátí v rámci sledovaného období.

KPI obratu zásob = náklady na prodané zboží/průměrné zásoby v pořizovacích cenách - nízký obrat zásob znamená nadbytečné zásoby nebo potenciálně dlouhou dodací lhůtu pro doplnění nových zásob.

KPI efektivity manipulačních zařízení = produktivita manipulačního zařízení/počet zpracovaných skladovacích jednotek - manipulační čas můžeme znamenat skryté náklady.

KPI dodržování termínů  = počet včas přijatého zboží / celkový počet přijatého zboží

Pro měření úrovně služeb pro zákazníky:

KPI  chybné objednávky = chybné objednávky/celkový počet objednávek

Klíčové ukazatele výkonnosti u dodávek

Měření výkonnosti dodávek dodavatele poskytuje informaci o tom, jak efektivně dodavatel pracuje a jak dlouho trvá, než zakoupené zboží dorazí do skladu. Se zlepšující se výkonností se zvyšuje důvěra v dodavatele a ten může získat více zakázek.

KPI míra výkonnosti dodavatele = objednávky přijaté se zpožděním / celkový počet přijatých objednávek

KPI doba realizace nákupní objednávky = průměrná doba od data přijetí nákupní objednávky do data dodání.

Doba realizace objednávky je klíčovým údajem při výpočtu, kolik zásob je třeba mít na skladě.

KPI dodávka včas v plném rozsahu = počet dodávek včas v plném rozsahu (OTIF) / celkový počet dodávek

KPI neúspěšné dodávky = celkový počet odmítnutých objednávek/celkový počet odeslaných objednávek

Klíčové ukazatele výkonnosti v nákupu

Například v oblasti nákupu se jako klíčový ukazatel výkonnosti využívá KPI pro neúspěšně přijaté dodávky. Tento klíčový ukazatel slouží ke stanovení procenta neúspěšných objednávek z důvodu nesplnění kvality služeb nebo výrobků. 

KPI neúspěšné dodávky = odmítnuté objednávky/celkový počet přijatých objednávek x 100 

Software pro KPI

S rostoucí digitalizací dodavatelského řetězce je mnohem jednodušší nabýt relevantní údaje, vyhodnocovat je a přijímat náležitá opatření k nápravě.  Optimalizace dodavatelského řetězce, snižování logistických nákladů a zvyšování spokojenosti zákazníků patří mezi hlavními důvody sběru dat. Pro stanovení příslušných ukazetelů výkonnosti v rámci všech oblastí dodavatelského řetězce je možné využít software.

V oblasti skladování hrají při sledování klíčových ukazatelů výkonnosti zásadní roli systémy řízení skladu (WMS). Tyto systému podávají informace v reálném čase o zásobách ve skladu - odkud pocházejí, kde přesně se nacházejí a jaké procesy aktuálně probíhají. Rychlost a přesnost procesů vychystávání se kontroluje na základě konkrétních úkolů a přidělených časů vychystávání. Pomocí určených úkolů a cílů systém WMS umí také zjišťovat výkonnost zaměstnanců. Některé systémy WMS poskytují možnost analýzy a hodnocení celého dodavatelského řetězce. Příslušný modul poskytuje klíčové ukazatele výkonnosti propojených logistických procesů.

K systému ERP nebo WMS může být připojena tzv. řídicí stanice, která přijímá data a informace a vizuálně zobrazuje aktuální situaci, stavy a procesy. Při zobrazení aktuálních úzkých míst a neplnění cílů pomáhají dashboardy a data analyzovaná v reálném čase. Na základě toho lze přímo přistoupit k opatření a stanovení cílů pro zaměstnance.

Společnost BITO jako specialista na skladování a vychystávání pomáhá zvyšovat efektivitu skladových procesů, zvyšovat dobu průchodnosti zásob a snižovat provozní a logistické náklady. Po konzultaci se zákazníkem jsou vypracovány koncepce vhodného systému skladování a vychystávání zakázek, které maximalizují výkonnost skladového a logistického provozu zákazníka.

Jak Vám můžeme pomoci?

Pokud se chcete dozvědět více, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu nebo telefonicky.

  • Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti