Upravit stránku

Logistika jako klíčový faktor

Ať už jde o toky zboží, infrastrukturu nebo mobilitu, logistika zaujímá primární postavení ve všech oblastech. Proč je logistika tak důležitá? Schopnost rychle odeslat zboží, efektivně nastavené a vykonávané skladové práce a procesy dodávek a úroveň spokojenosti zákazníků jsou výsledkem nastavení logistiky. Globalizace a rostoucí digitalizace silně ovlivňují spoustu logistických společností, které se musí vypořádat se změněným hodnotovým řetězcem, aktuálními požadavky na kompetence a novými obchodními modely.

Mezi inovativní logistická řešení, kterým se budeme věnovat blíže, patří:

  1. Včasná investice do nízkoemisních vozidel
  2. Začlenění velkých dat do strategie
  3. Digitalizace a modernizace dodavatelského řetězce
  4. Preference individuálního uspořádání skladů
  5. Automatizace intralogistiky

Včasná investice do nízkoemisních vozidel

Evropská unie si stanovila cíl do roku 2050 výrazně snížit své emise CO2. Stále více probíraným tématem se stáva e-mobilita, kdy nejenom v rámci automobilového průmyslu se soustavně rozvíjí nové technologie pro dosažení klimaticky neutrální mobility. Omezení emisí se snaží některé logistické společnosti dosáhnout využíváním vozového parku a přepravy zboží, které jsou nejekoligičtější. Z tohoto důvodu jsou na dobré cestě k úspěšné budoucnosti, pokud jde o inovativní logistická řešení.

Patří sem také generální oprava veškerého "hardwaru" používaného ve skladování. Nákladní automobily, lodě, železniční doprava a letadla totiž patří k hlavním producentům skleníkových plynů. A právě to se jim dříve či později stane osudným. Jak silně mohou tyto změny a události ovlivnit i malé podniky, prokázaly již zavedení ekologických zón a dieselový skandál. Každý, kdo včas přizpůsobí svá logistická řešení směrem k ekologickým a bezemisním technologiím, tak může předem předejít mnohým nepříjemným momentům.

Začlenění velkých dat do strategie

Oddělení logistiky je středobodem všech společností, které se zabývají distribucí zboží. Představuje spojovací článek mezi producentem a zákazníkem. Rozhoduje se zde o tom, jak rychle se zboží dostane k zákazníkovi a jak efektivně probíhají logistické procesy v podniku. Současně je logistické oddělení vystaveno velkému riziku chyb. Mnoho chyb se může stát při kompletaci objednávek, v dodacích termínech nebo při pouhém skladování zboží - těm však mohou zabránit správná řešení v oblasti logistiky. Každopádně to zahrnuje zavedení odpovídající koncepce digitalizace a práci s velkými daty (Big Data).

To se týká jednak nakládání s autoparkem. Celá řada společností je však nevyužívá dostatečně efektivně, což ovlivňuje pracovní a dodací doby a rovněž jejich celkové náklady. Užitečným logistickým řešením je přitom distribuce zboží pomocí dat. Dopravní prostředky jsou tak ideálním způsobem přizpůsobeny požadavkům skladu a přepravovanému zboží. Naproti tomu digitalizace a big data se týkají propojování všech firemních oddělení. Samozřejmě, že čím více se technologie a logistika v tomto bodě propojí, tím účinněji může celá společnost fungovat.

Zejména se to týká systémů ERP, které společnost používá. Ty slouží k zajištění hladkého a efektivního řízení materiálů. Teprve pokud se zde správně využijí všechna data shromážděná a uložená bez výpadků, bude zboží ve správný čas na správném místě a ve správném množství. Přitom právě to je klíčové pro zajištění kvalitní a rychlé práce ve skladových prostorech. Vzhledem k tomu, že všechny procesy logistiky probíhají tím rychleji, čím těsněji jsou propojeny, zvyšuje se produktivita celé společnosti.

Digitalizace a modernizace dodavatelského řetězce

Jednou věcí si můžeme být jisti: efektivní a udržitelná logistika je nerozlučně spojena s digitalizací a Průmyslem 4.0. V této souvislosti je úkolem podniků používat nová řešení v oblasti logistiky, aby byly schopny obstát v konfrontaci s požadavky zákazníků a konkurence. Tento přístup se týká zejména uspořádání zásobovacích řetězců. Fungování logistických procesů je tím hladší, oč precizněji jsou tyto postupy uspořádány a zaznamenány. Zde má význam využívat softwarová řešení na míru, která podporují bezproblémové fungování vztahů mezi vedením skladu a jeho zaměstnanci. Logistické řešení, které lze v této souvislosti doporučit, je také uspořádání skladu za pomoci čárových kódů. Ty zajišťují zrychlení logistického procesu a označení skladovacích míst. Zaměstnanci navíc získají možnost rychle ověřit, že se nachází na příslušném skladovém místě se skutečně správným produktem. Díky tomu je zajištěn hladký chod všech prací ve skladu.

Téma transparentnosti má důležitou úlohu i v oblasti digitalizace a modernizace obchodních řetězců. Teprve když se informace bezchybně a bez překážek dostávají ke všem příslušným pracovníkům, může být logistická činnost efektivnější. V této souvislosti má smysl spoléhat na technologie individuální lokalizace, speciální senzorové technologie pro monitorování dodavatelských řetězců a mobilní přístup zaměstnanců k datům. Díky těmto moderním řešením může logistika v každém případě fungovat jako spojovací článek mezi producentem a zákazníkem.

Preference individuálního uspořádání skladů

Trvale se vyvíjející trhy jsou také spojeny s nestabilitou. Výrobky a služby mají stále kratší životní cyklus a zároveň se zvyšují nároky zákazníků. Tyto změny jsou však tak rychlé, že společnosti jen stěží stíhají přizpůsobovat své nabídky a procesy logistiky. Proto je velmi důležité prozíravě optimalizovat investice do inovativních logistických řešení. Především se to týká prostorových a infrastrukturních řešení prostorů a skladišť. Výraznou výhodu před konkurencí mohou mít ti, kteří se zaměří na možnost rychlé změny. Aby bylo možné optimálně využít veškerý současný potenciál skladu, je dobré využívat samočinně řízené technologie, které jsou určeny pro synchronní a efektivní přizpůsobení logistických systémů poptávce.

Automatizace intralogistiky

Do oblasti intralogistiky již dávno vstoupila automatizace a Průmysl 4.0. Dopravní řídicí systémy bez řidiče (AGV), drony a roboti už nahrazují zaměstnance skladu v každodenních pracovních procesech. Jako inovativní logistické řešení, které má ty nejlepší předpoklady pro přeměnu intralogistiky podniku na digitální budoucnost, se ukazují zejména automobily AGV. Vozidla AGV mohou výrazně zredukovat množství nesprávných a prázdných jízd, a to díky tomu, že automaticky jedou ke správnému regálu. Mnohé vnitropodnikové sklady se dnes nadále musejí spoléhat na manipulační vozíky, jako jsou vysokozdvižné vozíky, které řidiči obsluhují na dohled a na zavolání, zatímco vozidla AGV se řídí podle předem automaticky naplánované dráhy. Tak lze téměř zcela eliminovat úzká místa, kolize nebo jiné překážky v pracovním postupu. Tím se celá intralogistika společnosti zrychlí a zefektivní.

O úspěchu (nebo neúspěchu) společnosti však nakonec rozhoduje zákazník. Je proto důležité věnovat komunikaci s nimi dostatečnou pozornost a úsilí. Hlavním úkolem je rychlé a bezchybné zpracování jejich objednávek. Nejdůležitější je plánování s výhledem do budoucna a pravidelná kontrola stavu zásob. To pomáhá vyhnout se úzkým místům, pokud jde o zboží. Což má přímý dopad na délku dodací doby. Řízení a dokumentace jsou tím lepší, čím spíše se společnost vyhne zpožděným dodávkám, nespokojeným zákazníkům a rostoucím nákladům. Pravidelné průzkumy mezi zákazníky navíc mohou pomoci ještě precizněji zjistit jejich potřeby a zaujmout je pomocí individuálnějších nabídek.

Je tedy zřejmé, že pro úspěch společnosti hraje významnou roli digitální a síťová práce, srozumitelná vnitropodniková a mimopodniková komunikace a věrnost zákazníků. S podporou inovativních logistických řešení může každá společnost dosáhnout úspěšné budoucnosti - investice, která se z dlouhodobého hlediska vyplatí.

Jak Vám můžeme pomoci?

Pokud se chcete dozvědět více, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu nebo telefonicky.

  • Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti