Upravit stránku

Hlavním důvodem pro kontrolu regálových systémů je odhalení závad, které by mohly vést k ohrožení bezpečnosti na pracovišti a zdraví obsluhy.  Kontrola regálů je také určena například nařízením vlády: č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a dalšími normami.

 

KONTROLA SE PROVÁDÍ DLE PLATNÝCH NOREM:

 • ČSN 26 9030 Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování.
 • ČSN 26 9600 Konzolové a příčkové regály obsluhované strojně.
 • ČSN EN 15635 Ocelové statické skladovací systémy.
 • ČSN EN 1090-2, ČSN EN 1090-1, Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí.

 

PLNĚNÍ INSPEKCE JE KONTROLOVÁNO INSPEKCÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA:

 • § 101 a §102, Zákoníku práce č. 262/2006 „prevence rizik a předcházení pracovním úrazům"
 • § 3, Nařízení vlády č. 101/2005 „podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí"
 • § 4, Nařízení vlády č. 378/2001 „bližší požadavky na používání technických zařízení"

Význam inspekcí

Kontrola regálových systémů je podstatná nejen z důvodu zákonných požadavků. Dalším velmi zásadní důvodem je udržování úrovně služeb, a to vašich jako dodavatele. Jde o míru připravenosti či schopnosti podniku dodávat svým zákazníkům. Právě díky udržování nepoškozených a správně funkčních regálových systémů je tuto schopnost možné permanentně zajistit. V případě poškození regálu či nehody se vaše schopnost dodávat snižuje. Mezi taková poškození mohou patřit poškozené stojiny či traverzy po nárazu manipulační technikou. Takto nabourané regály se mohou zřítit a ohrozit život zaměstnanců. Pro zvýšení ochrany regálů je možné přidat ochrany regálů či přímo ochrany stojin proti nárazu. I v případě jakékoliv zásahu do konstrukce regálu je nutné znovu provést inspekci regálu.

Typy regálů pro inspekci

Regály představují technická zařízení, která slouží k uskladnění výrobků, zboží, materiálů aj. Existují v mnoha variacích či kombinacích. Můžeme je rozdělit na pevné a pojízdné.

Mezi nejčastěji používané regály patří:

Mezi další typy zahrnujeme:

 • spádové regály - na drobné zboží či na palety
 • pojizdné regálové systémy
 • válečkové dráhy
 • systém ocelových pater určeny ke skladování

Průběh inspekce

Inspektor je osoba vyškolená k provádění kontroly technického stavu. Kontrola je zejména optická s využítím potřebných pomůcek.

Kontrola je zaměřena především na stav:

 • rámů, sloupů a příček
 • nosníků a jejich průhyb a zajištění
 • označení regálu a nosnosti
 • ukotvení regálu
 • stabilitu regálu
 • tuhost spojů
 • svislost a vodorovnost konstrukce
 • uložení materiálu
 • dostupnost průvodní dokumentace
 • případné příslušenství regálu

U pojízdných regálů se pozornost kromě výše uvedených bodů zaměřuje především na:

 • funkčnost všech mechanických částí
 • funkčnost všech bezpečnostních prvků
 • funkčnost ovládacích prvků
 • kondici a rovnost kolejnic
 • kondici podlahy

Výstup inspekce

Jako u každé kontroly/inspekce by na závěr měla být zpracována inspekční zpráva, které je poté uschována. Může se lišit název tohoto dokumentu, ale obsahovat bude základní údaje o kontrolovaném regálovém systému pro jasnou identifikaci a jejich zhodnocení. Pro každý regál je nutné zhodnotit jednotlivé body kontroly a uvést závěrečné hodnocení technického stavu. V případě, že je vše v pořádku, regálové zařízení splňuje požadavky na technickou způsobilost. Pokud se však objeví nějaký problém, inspektor tato poškození rozdělení dle tří stupňů nebezpečí. 

Další postup

Na základě inspekční zprávy je nutné přistoupit k potřebných nápravám. Všechna poškození musí být nahlášena bezpečnostními zaměstnanci ve společnosti. Pokud se některá poškození objevují častěji, mělo by být provedeno šetření důvodu. Oprava by měla být prováděna při využití originálních náhradních dílů. V opačném případě je nutné zdokuemtovat stabilitu a vhodnost použití náhradních dílů od jiných dodavatelů.

Možné postihy

V případě, že není provedena pravidelná kontrola technického stavu regálových systémů alespoň jednou za 12 měsíců dle výše zmíněného nařízení vlády č. 378/2001 Sb. může být jejich provozovateli uložen postih až do výše 1 000 000 Kč.

Kdo má pravomoc:

 • Institut inspekce práce
 • Státním úřad bezpečnosti práce
 • Oblastní inspektorát práce a to dle zákona

Kontrola technického stavu regálových systémů je důležitou součástí správného fungování skladu. Splněním pravidelných kontrol je možné předejít vzniku nebezpečí na pracovišti a ohrožení zaměstnanců a zároveň zajistit udržení vaší schopnosti dodávat. Při výběru kontrolora/inspektora se nezaměřujte pouze na cenu služby. Kvalitně provedená kontrola není provedena během chvíle a vyžaduje jasný pracovní postup a následné zpracování dokumentace. V případě, že řešíte pořízení regálových systémů, zjistěte si zda váš dodavatel takové inspekce nabízí a jestli dodává i náhradní díly. Ušetříte si tak pozdější dohledávání informací.

Jak Vám můžeme pomoci?

Pokud se chcete dozvědět více, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu nebo telefonicky.

 • Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti